1. SFGK Carpathians Slovakia je amatérsky klub. Väčšinu nákladov si hradia hráči alebo prostredníctvom dotácie, darov a sponzoringu. Jedným z našich príjmov na úhradu športovej činnosti, pozostávajúcich z tréningov a účasti na turnajoch na Slovensku a v zahraničí, vrátane štartovného, cestovania, ubytovania a stravy, sú aj 2 % z dane fyzických osôb a 1 % z dane právnických osôb.

Zamestnanec (ak ste riadne zamestnaný)

Zamestnanci môžu poukázať 2 % z dane v prospech iba jednej organizácie. Prikladáme postup podania pre naše združenie:

  1. Prvým krokom je požiadať svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (termín je do 15. februára 2024). Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane, čo je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3 € a nemôžete mať nedoplatok na dani.
  2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, v ktorom treba uviesť Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a údaje o občianskom združení 1. Slovenský futbalgolfový a foogolfový klub Carpathians Slovakia sú už vyplnené v našom formulári Vyhlásenie pre zamestnancov.
  3. Obe tlačivá, t.j. Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska. Tento termín platí v prípade, že ste daňovník, za ktorého daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ.

Fyzická osoba – podnikateľ (ak si daňové priznanie podávate sami)

Fyzické osoby (podnikatelia) môžu poukázať 2 % z dane v prospech iba jednej organizácie. Prikladáme postup podania pre naše združenie:

  1. Vypočítajte 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, je to maximálna suma, ktorú môžete venovať. Minimálna suma však musí byť 3 € a zároveň nemôžete mať nedoplatok na dani. Súčasťou daňového priznania sú príslušné riadky, do ktorých treba vyplniť 2 % z dane z príjmov a identifikačné údaje o občianskom združení 1. Slovenský futbalgolfový a foogolfový klub Carpathians Slovakia. Viac údajov o občianskom združení nájdete v predpísanom tlačive.
  2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2024 na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska a v tomto termíne treba uhradiť daň z príjmov.

Právnická osoba

Právnické osoby môžu poukázať 2 % z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov, ktorí sú uvedení v zozname prijímateľov na daný rok. Prikladáme postup podania pre naše združenie:

  1. Vypočítajte 2 % z dane z príjmov právnickej osoby, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,30 €. Právnické osoby nemajú samostatné tlačivo „Vyhlásenie“, ale 2 % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky, do ktorých je nutné vyplniť identifikačné údaje o občianskom združení 1. Slovenský futbalgolfový a foogolfový klub Carpathians Slovakia. Viac údajov o občianskom združení nájdete v predpísanom tlačive.
  2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2024 na daňový úrad podľa miesta vášho sídla.

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Bude nám cťou, ak nám umožníte športovať a zapojiť aj mládež do športovania.

1.Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub CARPATHIANS SLOVAKIA

Hroznová 19, 902 01 Pezinok, Slovensko

IČO: 45780064

Potvrdenie o zaregistrovaní pre 2 % za rok 2023 Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

Tu si môžete priamo stiahnuť tlačivá na poukázanie 2 % (1 %) z dane za rok 2022

(upravte prosím rok vpravo hore na tlačive), alebo na tlačivo opíšte:

Budeme radi, ak si stiahnete aj náš baner a publikujete ho na svojich sociálnych sieťach, alebo pošlete svojim priateľom, známym.

ĎAKUJEME ZA PODPORU!

Naši darcovia, ak budú chcieť, budú zverejnení na tejto stránke po tom, ako nám ich oznámi FS.