Občianske združenie 1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carpathians Slovakia na základe stanov zriaďuje rovnomenný športový klub, ktorého členom môže byť akákoľvek bezúhonná osoba bez ohľadu na vek a pohlavie. Členstvo ako hráč v športovom klube 1. SFGK Carpathians Slovakia je forma pridruženého členstva a nie je totožné s členstvom v zriaďujúcom občianskom združení. Športový klub 1. SFGK Carpathians Slovakia je zriadený za účelom súťaženia vo FootGolfe a futbalgolfe, ktorému zriaďujúce občianske združenie zabezpečuje podporné podmienky pre tréningovú a hráčsku činnosť.

ČLEN – HRÁČ ŠPORTOVÉHO KLUBU 1. SFGK CARPATHIANS SLOVAKIA

ÚROVNE ČLENSTVA

Úroveň 1

Člen – hráč hrajúci najvyššie footgolfové súťaže ako registrovaný hráč Slovenskej Footgolfovej Asociácie, ktorými sú Slovenská FootGolfová Tour a Slovenský FootGolfový Pohár, a je aj zároveň registrovaný do FIFG – Federácie svetového footgolfu. K tomu sa pridružuje aj člen – hráč hrajúci futbalgolfové súťaže v rámci WFGA.

Hráč si obligatórne na vlastné náklady zabezpečí prostredníctvom klubu klubovú výstroj a hradí si štartovné na turnajoch SFGA. Je mu refundované štartovné na turnajoch na základe dosiahnutých výsledkov. Na turnajoch a súťažiach organizovaných klubom má klubovú zľavu, ak je na daný turnaj alebo súťaž.

Člen – hráč nie je povinný dávať príspevok do klubu, pomáha však iným spôsobom pri získavaní finančných prostriedkov na pokrytie nákladov na súťaženie, napr. 2 % z dane alebo hľadanie sponzorov.

Úroveň 2

Člen – hráč hrajúci nižšie regionálne súťaže bez registrácie SFGA organizované klubom.

Hráč si dobrovoľne na vlastné náklady zabezpečí prostredníctvom klubu klubovú výstroj a hradí si štartovné na turnajoch. Na turnajoch a súťažiach organizovaných klubom má klubovú zľavu, ak je na daný turnaj alebo súťaž.

Člen – hráč nie je povinný dávať príspevok do klubu, pomáha však iným spôsobom pri získavaní finančných prostriedkov na pokrytie nákladov na súťaženie, napr. 2 % z dane alebo hľadanie sponzorov.

Úroveň 3

Člen ako fanúšik pomáhajúci klubu pri organizovaní aktivít.

Dobrovoľne na vlastné náklady si zabezpečí prostredníctvom klubu klubovú výstroj. Člen nie je povinný dávať príspevok do klubu, pomáha však iným spôsobom pri získavaní finančných prostriedkov na pokrytie nákladov na súťažení, napr. 2 % z dane alebo hľadanie sponzorov.

V prípade záujmu píšte na e-mail: club@footgolfcarpathians.sk

Prihláška za člena na stiahnutie a vyplnenie v počítači alebo ručne: