FOOTGOLF je kombinovaný šport spojením futbalu s pravidlami golfu. Z futbalu je vybrané kopanie do lopty, ktorá nie je v pohybe (vo futbale rozohratie zo stredu, voľný kop, priamy kop, rohový kop, kop z päťky, jedenástka). V kopaní sa pokračuje vždy z miesta, kde lopta zastala. Nikdy sa nemôže presunúť za bežných okolností, sú však prípady, kedy sa lopta môže presunúť bez pripočítania kopu navyše alebo za pripočítanie kopu navyše.

Pravidlá sú ako v golfe, hrá sa na 18 jamiek, s priemerom 52 cm.