BRATISLAVSKÝ KRAJ

POĎAKOVANIE

1.SFGK Carpathians Slovakia týmto vyjadruje poďakovanie Bratislavskému kraju za finančnú podporu činnosti nášho klubu v sezóne 2022 v rámci dotácií športovým klubom.

Ďakujeme.