Karpatská regionálna footgolfová liga / Carpathians Regional FootGolf Liga 2021

ako 1. ročník sa odohrala na 4 kolá od mája do októbra 2021, kolá boli odohrané vo viacerých dňoch.

Súťaž organizuje 1. SFGK Carpathians Slovakia, riaditeľ súťaže Rastislav Blaško.

Liga sa hrala vo FootGolfovom areáli hotela Agatka v Chorvátskom Grobe – Čierna voda. Ligy sa zúčastnilo 62 hráčov, medzi ktorými boli mnohí úplne noví hráči, ktorí doteraz súťažne nehrali FootGolf.

_


Kategórie boli nasledovné: muži, seniori/muži nad 45 rokov, ženy, deti do 13 rokov, juniori 14 – 18 rokov.

Celkovým víťazom sa stal Matúš Dúbravka.


Celkové výsledky podľa kategórií:


Muži:

1. Marek Tábora, 2. Jakub Gavorník, 3. Matej Toman (všetci 1. SFGK Carpathians Slovakia)

_
Muži nad 45 rokov – seniori:

1. Branislav Thron, 2. Rastislav Blaško, 3. Peter Dúbravka (všetci 1. SFGK Carpathians Slovakia)


Ženy:

1. Lucia Čermáková (UTE Budapešť), 2. Silvia Záhradníčková (1. SFGK Carpathians Slovakia), 3. Natália Čermáková (KFGK Bratislava)


Juniori 14 – 18 rokov:

1. Matúš Dúbravka, 2. Juraj Fekete, 3. Maroš Borza (všetci 1. SFGK Carpathians Slovakia)


Deti do 13 rokov:

1. Jakub Račko, 2. Lukáš Račko, 3. Matúš Záhradníček (všetci 1. SFGK Carpathians Slovakia)

_

Mesto Pezinok z rezervy primátora podporilo ligu dotáciou vo výške 870 eur na výrobu medailí z dreva, s laserovým vypaľovaním, kde na tejto strane je logo klubu a text S PODPOROU MESTA PEZINOK a na pokrytie prenájmu footgolfového areálu. Hráči tak hrali 1. ročník bezplatne.

Riaditeľ súťaže Rastislav Blaško zabezpečil aj sponzorov, ktorými boli DREVONA a Víno MATYŠÁK.

DREVONA poskytla zľavové poukážky vo výške 50 % a Víno Matyšák dodal oceneným v darčekovom balení červené, ružové a biele vína zo svojej produkcie, juniorom a deťom červeno a biele mušty.

Vyhlásenie výsledkov za celú súťaž a jednotlivé kolá prebehlo za účasti primátora mesta Pezinok Igora Hianika v reprezentačnej miestnosti historickej Radnice za účasti TV Pezinok, ktoré pripravilo reportáž.