Karpatská regionálna footgolfová liga / Carpathians Regional Footgolf Liga 2022

sa uskutočnila na 2 kolá na footgolfovom ihrisku kaštieľ Bernolákovo. Dôvodom presunu bolo ukončenie prevádzky footgolfového ihriska Chorvátsky Grob – Čierna Voda. V kalendárnom roku 2022 bolo veľa domácich a zahraničných turnajov, takže sa termíny na uskutočnenie našli až v októbri a novembri. Tento ročník bol bez sponzorov, napriek tomu zabezpečil riaditeľ turnaja medaile a pohár pre celkového víťaza.

Hralo sa na dve kolá, 2.10. a finále 6.11. Do celkového poradia sa zaratával lepší výsledok z kola, pri rovnosti výsledkov rozhodoval lepší výsledok druhého kola.

Celkový víťaz Matej Svítek

2 kolá

Finále 6.11. 2022

Celkové umiestnenie:

1. Matej Svítek 67

2. Andrej Ivan 67

3. Cyril Dolinský 69

4. Viliam Mozolák 69

5. Jozef Mráz 73

6. Marek Tábora 74

7. Martin Šimončič 75

8. Matúš Dúbravka 77

9. Richard Hulák 79

10. Rastislav Blaško 80

11. Silvia Záhradníčková 80

12. Michal Horský 81

13. Danka Bombalová 82

14. Michal Mižička 82

15. Jozef Ďurčák 82

16. Jakub Gavorník 83

17. Peter Selecký 83

18. Peter Dúbravka 86

Muži:

1. Matej Svítek 67

2. Andrej Ivan 67

3. Cyril Dolinský 68

4. Viliam Mozolák 68

5. Marek Tábora 74

6. Martin Šimončič 75

7. Richard Hulák 79

8. Michal Horský 81

9. Michal Mižička 82

10. Jozef Ďurčák 82

11. Jakub Gavorník 83

Seniori:

1. Jozef Mráz 73

2. Rastislav Blaško 80

3. Peter Selecký 83

4. Peter Dúbravka 86

Juniori:

1. Matúš Dúbravka 77

Ženy:

hrali iba 1. kolo

1. Silvia Záhradníčková 80

2. Danka Bombalová 82

O víťazovi pri rovnakom počte kopov rozhodlo to, že umiestnený na 2. mieste sa nezúčastnil finále.

O umiestnení na 3. mieste v Absolut a Muži rozhodlo pravidlo 9-6-3-1. Pri ostatných rovnakých výsledkoch rozhodla účasť na finálovom kole.

Riaditeľ súťaže Rastislav Blaško a víťaz 2. ročníka Matej Svítek.