DAR je finančná forma podpory klubu.

Dar môžu poskytnúť jednotlivci ako fyzické osoby alebo firmy ako právnické osoby.

Dar možno zaslať kedykoľvek.

Suma daru je ľubovoľná, závislá od rozhodnutia každého darcu.

Darca v správe uvedie dôvod príspevku ako DAR, s prípadným doplnkom (napríklad uviesť dôvod: pre celý klub, turnaj, súťaž, hráča, majstrovstvá sveta 2023).

Darca, v prípade záujmu alebo súhlasu, bude zverejnený na stránke DARCOVIA.

Odmeny darcom od klubu pri výške daru:

za každých 50 eur – jedno z: odznak alebo marker alebo badge alebo samolepka

od 500 eur – klubový sublimovaný dres s menom darcu na chrbte a vpredu (nad menom darcu budú špeciálne značky za každých 500 eur)

Účet 1. SFGK Carpathians Slovakia:

FIO BANKA Bratislava

Číslo účtu/Account No.: 2101395573

IBAN: SK92 8330 0000 0021 0139 5573

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX