Slovensko po prvý raz vyhralo bronz na EURO FOOTGOLF 2019.