Sponzori klubu môžu byť rôzne organizácie, súkromné firmy a spoločnosti, nadácie, občianske združenia.

Sponzor sa sa môže stať aj členom alebo fanúšikom klubu.

S každým sponzorom bude uzavretá zmluva o sponzorstve. Ako protihodnota sponzoringu bude podľa dohody uvedený na webstránke, na sociálnych sieťach klubu, dresoch, markeroch a iných suveníroch.

Pre sponzora klub môže organizovať firemný Teambuilduing s FootGolfom.

SPONZORING

hráčov klubu

1. SFGK CARPATHIANS SLOVAKIA

na MS 2023

_

Sponzorovať možno klub alebo byť sponzorom súťaží, ktoré klub organizuje, a to:

Sponzor samostatnej súťaže alebo turnaja, ako:

_

Na základe dohody je možné sponzorovať aj konkrétneho hráča klubu, avšak prostredníctvom zmluvy s klubom.

_

SPONZOR môže uzavrieť Zmluvu o reklame alebo Zmluvu o sponzorstve v športe – porovnanie.

Sponzorský dar je možné zaslať na účet klubu, uviesť ako DAR:

FIO BANKA Bratislava

Číslo účtu/Account No.: 2101395573

IBAN: SK92 8330 0000 0021 0139 5573

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX