1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub CARPATHIANS SLOVAKIA hrá súťaže vo FootGolfe, ktoré organizuje Federácia svetového footgolfu (FIFG), Slovenská FootGolfová Asociácia (SFGA) a organizuje vlastné súťaže.

Zúčastňuje sa aj súťaží vo futbalgolfe, ktoré organizuje Svetová futbalgolfová asociácia (WFGA).

FIFG

  • World Tour
  • World Cup

SFGA

WFGA

_________________________________________________________

Súťaže regionálneho charakteru organizované samotným klubom 1. SFGK CARPATHIANS SLOVAKIA: