FORMÁT SÚŤAŽE:

Hrá sa na 5 kôl od novembra 2022 do marca 2023 v Bernoládkove
FINÁLE bude zároveň ako 1. kolo Karpatská regionálna footgolfová liga 2023

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV BUDE IBA ZA CELÚ LIGU NA FINÁLE.

DO CELKOVÉHO PORADIA SA POČÍTAJÚ 3 NAJLEPŠIE VÝSLEDKY, Z TOHO JEDEN FINÁLE.

KATEGÓRIE:

 1. muži do 50 rokov
 2. muži nad 50 rokov + ženy +juniori do 18 rokov

POPLATOK za 5. kolo FINÁLE a 1. kolo KARPATSKÁ REGIONÁLNA FOOTGOLFOVÁ LIGA

22.4. 2023:

26 eur (sezónne fee na ihrisku už)

deti do 8 rokov: 6 eur, deti 11 – 16 rokov: 18 eur

PRIHLASOVANIE do piatku 19.00 hod. na whatsapp 0917 218 579, e-mail: carpathians.slovakia@gmail.com
Organizuje: 1. SFGK CARPATHIANS SLOVAKIA
riaditeľ súťaže. Rastislav Blaško

Výsledky 1. kolo, 12. 11. 2022

 1. Andrej Gurovič 66 (37-29)
 2. Dušan Vangel 66 (34-32)
 3. Josef Němec 67
 4. Andrej Ivan 72
 5. Matúš Dúbravka 73 – [50+Ž+J]
 6. Michal Petrle 75 (34)
 7. Rastislav Salbot 75 (35)
 8. Rastislav Blaško 84 – [50+Ž+J]
 9. Gabriel Jónáš 86 (40)
 10. Jozef Ďurčák 86 (42)
 11. Peter Dúbravka 91

_

Výsledky 2. kolo, 20. 11. 2022

 1. Josef Němec 70
 2. Patrik Ivan 72
 3. Andrej Gurovič 73
 4. Michal Horský 76
 5. Rastislav Salbot 77
 6. Rastislav Blaško 82 – [50+Ž+J]
 7. Jozef Ďurčák 88
 8. Matej Toman 89
 9. Michal Mižička 92 (posledná 6 lepšia)
 10. Miroslav Tomášik 92 – [50+Ž+J]

Výsledky 3. kolo, 18. 3. 2023

 1. Andrej Gurovič 69
 2. Marek Tábora 72
 3. Pavol Hyža 77
 4. Gabriel Jónáš 78 (42-36)
 5. Jakub Gavorník 78 (41-37)
 6. Michal Horský 79
 7. Peter Mikula 83
 8. Rastislav Blaško 86 – [50+Ž+J]
 9. Filip Schwarz 102 [50+Ž+J]
 10. Alex Hyža 103 [50+Ž+J]
 11. Ivan Schwarz 104
 12. Samuel Reiter 114 [50+Ž+J]

Výsledky 4. kolo, 26. 3. 2023

 1. Viliam Mozolák 65
 2. Marek Tábora 74
 3. Ján Nemček 75
 4. Patrik Ivan 76
 5. Viktor Žákovič 79
 6. Michal Horský 81
 7. Rastislav Blaško 83 – [50+Ž+J]

Výsledky 5. kolo FINÁLE, 6. 5. 2023 od 10.00 hod v Bernolákove

1. Michal Horský 69

2. Viliam Mozolák 70

3. Matúš Dúbravka 74

4. Andrej Gurovič 75

5. Rastislav Salbot 77

6.. Rastislav Blaško 84

ZIMNÁ FOOTGOLFOVÁ KARPATSKÁ LIGA 2022 \2023
CELKOVÉ PORADIE – VŠETCI
POR
MENO PRIEZVISKO1. KOLO2. KOLO3. KOLO4. KOLO5. KOLO
FINÁLE
CELKOVÝ
VÝSLEDOK
2+FINÁLE
1.Andrej Gurovič66736975– 6
2.Josef Němec6770
3.Rastislav Salbot7577.77+13
7.Michal Horský76798169+8
8.Gabriel Jónáš8678
9.Rastislav Blaško8482868384+33
10.Jozef Ďurčák8688.
12.Dušan Vangel66.-
9.Andrej Ivan72.
6.Patrik Ivan7276+4
5.Marek Tábora7274+2
13.Matúš Dúbravka7374
14.Michal Petrle75
16.Pavol Hyža77
17.Jakub Gavorník78
19.Peter Mikula83
20.Matej Toman89
21.Peter Dúbravka91
22.Michal Mižička92
23.Miroslav Tomášik92
24.Filip Schwarz102
25.Alex Hyža.103
26.Ivan Schwarz104
27.Samuel Reiter114
11.Viliam Mozolák65
15.Ján Nemček75
18.Viktor Žákovič.79
28.
29.
30.
ZIMNÁ FOOTGOLFOVÁ KARPATSKÁ LIGA 2022 \2023
CELKOVÉ PORADIE – MUŽI DO 50 ROKOV
PORMENO PRIEZVISKO1. KOLO2. KOLO3. KOLO4. KOLO5. KOLO
FINÁLE
CELKOVÝ
VÝSLEDOK
2+FINÁLE
1.Andrej Gurovič667369– 9
2.Josef Němec6770
3.Rastislav Salbot7577+ 8
4.Michal Horský797969+ 8
5.Gabriel Jónáš8678+ 20
6.Jozef Ďurčák8688+ 30
7.Dušan Vangel66
8.Andrej Ivan72
9.Patrik Ivan7276+4
10.Marek Tábora7274+2
11.Michal Petrle75
12.Pavol Hyža77
13.Jakub Gavorník78
14.Peter Mikula83
15.Matej Toman89
16.Peter Dúbravka91
17.Michal Mižička92
18.Miroslav Tomášik92
19.Ivan Schwarz102
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
ZIMNÁ FOOTGOLFOVÁ KARPATSKÁ LIGA 2022 \2023
CELKOVÉ PORADIE – MUŽI NAD 50 ROKOV + ŽENY + JUNIORI DO 18 ROKOV
PORMENO PRIEZVISKO1. KOLO2. KOLO3. KOLO4. KOLO5. KOLO
FINÁLE
CELKOVÝ
VÝSLEDOK
2+FINÁLE
1.Rastislav Blaško8482868384+33
2.Matúš Dúbravka7374
3.Miroslav Tomášik92.
4.Filip Schwarz102
5.Alex Hyža103
6.Samuel Reiter114
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.